Oosterhout anders

Algemeen

De Stichting Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout en de gekozen Stadsfotograaf van Oosterhout organiseren jaarlijks activiteiten op het gebied van fotografie. Het doel van de activiteiten is het benutten van de kracht van fotografie om Oosterhouters te verbinden met hun stad en leefomgeving.

Eén van deze activiteiten is het project “Oosterhout anders”.

 

OOSTERHOUT anders

 

Beschrijving van het project

De nieuwe stadsfotograaf Marco Broos heeft als motto voor zijn zittingsperiode gekozen voor ‘Oosterhout anders’. Hij wil zaken laten zien die niet of veel minder vaak in de publiciteit komen, zaken die te maken hebben met Oosterhout en zijn kerkdorpen, zaken die de toeschouwer verrassen.

 

Projectdoelstellingen

Het doel van dit project is dus het verrassen van de Oosterhouters. Daarnaast heeft dit project ook een educatieve insteek. Het project geeft het publiek namelijk meer inzicht in de manier waarop producten worden gemaakt of diensten worden uitgevoerd. Tot slot geeft het de Oosterhouters via de fotoseries toegang tot locaties die normaliter niet voor het publiek toegankelijk zijn. Voor de uitvoering van dit project zal de samenwerking gezocht met Oosterhoutse organisaties en/of ondernemingen.

Het motto wordt uitgewerkt in drie fotolijnen annex deelprojecten:

  1. Made in Oosterhout
  2. Kunstenaars in Oosterhout
  3. Onbekend Oosterhout

 

Fotolijn: Made in Oosterhout

Het deelproject “Made in Oosterhout” is geïnspireerd op een documentaireserie die uitgezonden wordt op Discovery Channel. In de uitzendingen van deze serie wordt getoond op welke manier alledaagse producten worden gemaakt. Waar de documentaireserie How it’s made zich richt op Britse, Amerikaanse en Canadese producten, laat “Made in Oosterhout” zien hoe in Oosterhout dingen worden gemaakt. Daarbij gaat het voornamelijk om producten die minder bekend zijn bij het grote publiek.

Fotolijn: Kunstenaars in Oosterhout

Het deelproject ‘Kunstenaars in Oosterhout’ wordt vormgegeven in samenwerking met ‘Open ateliers’. Het doel is Oosterhoutse kunstenaars in hun werkomgeving en met hun bezigheden te portretteren.

Fotolijn: Onbekend Oosterhout

Het deelproject ‘Onbekend Oosterhout’ is bestemd voor educatieve activiteiten waarbij Oosterhouters met de ogen van een fotograaf naar hun omgeving kijken. Tevens is deze lijn bestemd voor onverwachte en onbekende aspecten van Oosterhout, voor zover zij niet onder de twee andere fotolijnen vallen.

De uit het project resulterende fotoseries kunnen worden gepubliceerd via het instagramkanaal van de zittende stadsfotograaf, maar ook via de pagina in Weekblad Oosterhout die de Gemeente Oosterhout ter beschikking stelt aan de stadsfotograaf van Oosterhout.

Tentoonstelling(en)

Behalve het publiceren van de gemaakte foto’s zal de stadsfotograaf ook een of meerdere tentoonstellingen organiseren, bij voorkeur in samenwerking met lokale organisaties.

Inperking onderwerpen

Voor de uitvoering van dit project zoekt de stadsfotograaf naar onderwerpen die minder of niet in de publiciteit komen. Of hij hanteert een andere invalshoek indien zij al breed bekend zijn.

Het doel van het project ‘Oosterhout anders’ is niet het maken van reclame voor bedrijven of personen, uitsluitend het belichten van onverwachte/verrassende en educatieve aspecten.

Organisatie van het project

Uitvoerder

Het project zal worden uitgevoerd door de stadsfotograaf Oosterhout, bijgestaan door het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout.

Tijdlijn

Het project wordt uitgevoerd gedurende de zittingsperiode van de stadsfotograaf. Een ijkpunt voor de fotolijn ‘Kunstenaars in Oosterhout’ zijn de jaarlijkse open atelierdagen. Op die dagen zou een gedeelte van de gemaakte foto’s tentoongesteld moeten kunnen worden.

Kosten voor de realisatie van het project

Voor dit project wordt gebruik gemaakt van communicatiekanalen die reeds bestaan, namelijk de instagrampagina van de stadsfotograaf en een pagina in Weekblad Oosterhout. Hierdoor zijn er aan de realisatie van dit project geen (aanvullende) kosten verbonden.

Alleen voor het organiseren van een tentoonstelling van een selectie van de foto’s zullen kosten gemaakt worden. Deze vallen naar verwachting per tentoonstelling binnen de grenzen van de gemeentelijke Zap subsidie.