Wedstrijdopzet

Voor het wedstrijdconcept heeft de organisatie zich laten inspireren door het televisieprogramma “Het perfecte plaatje”, dat op de Nederlandse televisie is uitgezonden.

De wedstrijd die leidt tot verkiezing van de stadsfotograaf van Oosterhout bestaat uit een drietal ronden: de inzendingsronde, de opdrachtenronde en de publieksverkiezing. In alle ronden vallen een aantal kandidaten blijft uiteindelijk de stadsfotograaf over.

De eerste ronde

In de eerste ronde konden geïnteresseerde deelnemers uit Oosterhout zich aanmelden om deel te nemen aan de wedstrijd. De inzendingen dienden te worden vergezeld van een aantal foto’s met een aantal onderwerpen, namelijk:

  • Landschap ( 1 foto)
  • Mensen (1 foto)
  • Iets typisch Oosterhouts (1 foto)
  • Vrije keuze (2 foto’s)

De vijf foto’s ingezonden foto’s dingen te zijn gemaakt in de periode van twee jaar vóór de sluitingsdatum voor deelname. De inzendingen zijn beoordeeld door de jury, die bestond uit de volgende juryleden: Diana Nooten (beeldend kunstenaar), Ron Magielse (fotograaf), Gerard Kievits (fotograaf) en Hans Keur (fotograaf). Op basis van de beoordeling van de ingezonden foto’s heeft de vakjury vijf deelnemers geselecteerd die het in de tweede ronde van de wedstrijd tegen elkaar op mochten nemen aan de hand van verschillende opdrachten.

De tweede ronde

De tweede ronde bestond uit drie deelrondes, waarin de deelnemers het tegen elkaar opnamen. Per deelronde kregen de fotografen een thuisopdracht en een locatieopdracht. Alle opdrachten hadden betrekking op het thema ‘Duurzaamheid’. Per ronde viel er een kandidaat af.  Uiteindelijk bleven er 2 fotografen over die genomineerd werden voor de titel ‘Stadsfotograaf Oosterhout’.  Het Oosterhoutse publiek koos uit deze twee de winnaar.

Ronde 2: deelronde 1

De thuisopdracht luidde: ‘Maak één portretfoto van een persoon, waarbij je de relatie legt tussen het thema duurzaamheid in één of meer van zijn aspecten en de activiteit die de persoonuitvoert, of de omgeving waarin de persoon actief is.’

De locatieopdracht van de plaats op het landgoed van de Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout. De vijf kandidaten moesten binnen 2 uur een serie van drie foto’s maken, waaruit de diversiteit en schoonheid van deze stadstuin blijkt.

Ronde 2: deelronde 2

De thuisopdracht voor de vier resterende kandidaten omvatte het maken van één foto met als onderwerp “Infrastructuur”. ‘

Voor de locatieopdracht moesten de fotografen in een serie van drie foto’s een Oosterhoutse of regionale organisatie in beeld brengen die actief is op het gebied van duurzaamheid en verduurzaming. Welke organisatie een kandidaat toegewezen kreeg werd door middel van loting bepaald.

De locatieopdrachten zijn uitgevoerd op locatie bij de volgende organisaties:

Emoss mobile systems

The Box System

Kringloopwinkel Oosterhout

Tools to Work.

Ronde 2: deelronde 3

De thuisopdracht voor de overgebleven drie kandidaten stond in het teken van de duurzaamheidsbegrippen ‘re-use’ en ‘reduce’. Zij moesten één foto maken over het thema’ hergebruik’ en één stilleven met als onderwerp ‘gezond voedsel’.

De locatieopdracht vond plaats op de tweede Biënnale Kunst in De Heilige Driehoek in Oosterhout. De combinatie van cultureel en groen erfgoed maakt het gebied uniek. De opdracht luidde: ‘Voor de locatieopdracht breng je het evenement de Biënnale Kunst in De Heilige Driehoek in beeld. Je krijgt hierbij veel vrijheid, zolang je maar de drie elementen aan bod laat komen in jouw serie: kunst, erfgoed en bezoekers/deelnemers. Onder erfgoed verstaan wij hierbij zowel cultureel als groen erfgoed, Je mag beide vormen of een van beide in beeld brengen.’’

De derde ronde

In de derde ronde van de wedstrijd was de keuze aan het Oosterhoutse publiek. In de maand september van 2021 kon het Oosterhoutse publiek haar stem uitbrengen. In deze maand zijn de foto’s die door de genomineerde stadsfotografen zijn ingezonden geëxposeerd in het leescafé van bibliotheek Theek5.

Door het invullen van een stemkaart kon een stem worden uitgebracht, maar het was ook mogelijk om via Whatsapp een stem uit te brengen door het scannen van een QR-code.

Jury

De inzendingen van de deelnemers zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit een viertal juryleden.

Ron Magielse

Diana Nooten

Gerard Kievits

Hans Keur

Wilt u meer weten over de wedstrijd? Neem dan gerust contact met ons op.